Avocati colaboratori seniori

Laura RETEGAN

E-mail: laura.retegan@zrp.ro

Descarca V-Card

Laura Retegan este specializata în litigii civile, de drept comercial si drept bancar, având o vasta experienta în majoritatea domeniilor aferente acestor specializari.

In domeniul dreptului civil, expertiza Laurei include contracte civile, actiuni în revendicare, actiuni în pretentii, contestatii la executare.
 
De asemenea, Laura are cunostinte temeinice în domeniul dreptului societar, elaborând diverse contracte comerciale si participând în procedura insolventei a numeroase societati comerciale.

De o importanta deosebita este experienta solida a Laurei în dreptul bancar si financiar, în special în domeniul garantiilor si contractelor de credit.

Stefania MACIUCEANU

E-mail: Stefania.Maciuceanu@ZRP.RO

Descarca V-Card

Stefania Maciuceanu este specializata in procedura insolventei, litigii comerciale precum si in materia recuperarii creantelor. Ea detine de asemenea o bogata experienta in litigii de drept civil, incluzand actiuni in restituirea proprietatilor nationalizate si expropriate. Activitatea ei se concentreaza si in domeniul dreptului bancar si financiar, fiind implicata in dispute privind contracte de credit si garantii, oferind totodata si opinii legale cu privire la aceste aspecte. Stefania face parte din echipa de litigii a societatii din anul 2008.

Violeta SARANCIUC

E-mail: violeta.saranciuc@zrp.ro

Descarca V-Card

Violeta este specializata in arbitraj international si intern si litigii, practica ei curenta fiind concentrata, in principal, pe dispute contractuale, contencios administrativ general, litigii de dreptul concurentei si concurenta neloiala, precum si proprietate intelectuala.

Experienta Violetei include dispute arbitrale complexe, administrate de institutii arbitrale interne si internationale, in varii domenii, în special design, inginerie și constructii lucrări, instalații și utilaje industriale (inclusiv contracte FIDIC), in domeniul imobiliar, dispute privind privatizari si alte contracte în legătură cu vânzarea de acțiuni, dar si proceduri judiciare conexe arbitrajului. In instanta, experienta acumulata acopera o arie larga de litigii civile si intre profesionisti, de contencios administrativ si vizand integritatea functiei publice, precum si dispute privind drepturi de proprietate industriala si drepturi de autor. Violeta este membru al Charted Institute of Arbitrators din Londra (MCIArb), fiind admisa in cadrul European Branch.

Laura Danescu

E-mail: laura.danescu@zrp.ro

Descarca V-Card

Laura Dănescu face parte din echipa ZRP din anul 2010 și este specializată în Dreptul Muncii, furnizând asistență juridică pentru diverse companii private în aspecte legate de contracte individuale de muncă, regulamente interne, contracte colective de muncă, proceduri de cercetare disciplinară, acorduri de încetare a contractelor individuale de muncă, transfer angajați. Concomitent cu această specializare, încă de la cooptarea sa în cadrul ZRP, Laura acordă asistență juridică în mod curent uneia dintre cele mai mari companii din domeniul fabricării și distribuției de articole vestimentare și încălțăminte sport. Experiența Laurei include și acordarea de asistență în materia Dreptului Civil, Dreptului Comercial/Societar și Achizițiilor Publice, aceasta fiind implicată în proiecte de redactare și negociere a contractelor de închiriere, dizolvarea și lichidarea societăților, aspecte ce țin de regulile de organizare şi participare la atribuirea contractelor de achiziție publică. Laura este membră a Baroului București din anul 2009 și deține un master în Dreptul Muncii.

ANDRADA BARBU

E-mail: Andrada.Barbu@zrp.ro

Descarca V-Card

Andrada Barbu a asistat și reprezentat clienți în fața instanțelor de judecată și a instanțelor arbitrale, fiind implicată in proiecte complexe de natură administrativă și civilă în domenii variate cum ar fi dispute contractuale, achiziții publice, acțiuni privind dreptul de proprietate și fond funciar, contestații administrative, incidente legale de procedura executării silite, contestarea corecțiilor financiare. Principalele arii de practică sunt disputele contractuale și administrative, în special asistarea si reprezentarea operatorilor economici si a autoritatilor contractante in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor competente in cadrul litigiilor complexe avand ca obiect proceduri de achizitie publica sau executarea contractelor de achizitie publica.

Livia IURASCU

E-mail: livia.iurascu@zrp.ro

Descarca V-Card

Livia Iurașcu face parte din echipa ZRP din anul 2014, fiind specializată în litigii civile, litigii de drept societar, precum și litigii având ca obiect anularea actelor administrative ori derivând din executarea contractelor de achiziții publice. De asemenea, Livia a reprezentat clienți în dispute decurgând din încălcarea prevederilor legii pieței de capital, în numeroase litigii derivând din contracte de antrepriză, inclusiv contracte tip FIDIC, precum și în litigii privind piața de energie. Înainte de a se alătura echipei ZRP, Livia și-a desfășurat activitatea în cadrul biroului local al unei firme internaționale de avocatură.

Andreea Macasoi

E-mail: andreea.macasoi@zrp.ro

Descarca V-Card

Andreea Macasoi este specializată în litigii comerciale şi civile, activitatea sa profesională fiind orientată, cu precădere, pe disputele de insolvenţa, dreptul contractelor, real estate, exproprieri, drept cambial și dreptul familiei. Andreea oferă servicii de asistență juridică unor jucători importanţi pe piaţa naţională şi internaţională cum sunt instituții financiare bancare sau societăți de leasing, în domenii privind energia regenerabilă, industria auto sau construcții. Andreea este implicată în proiecte legate de recuperarea creditelor neperformante în procedurile de insolvență, dar și în procedurile execuționale, inclusiv cele cu elemente de extraneitate sau care vizează executarea de părți sociale deținute de persoane fizice sau juridice. În domeniul insolvenței, Andreea gestionează dosare privind insolvența societăților de grup, oferind consultanță și în ce privește legalitatea planului de reorganizare sau identificarea metodelor optime de recuperare a creanțelor garantate.

Dan Curiciuc

E-mail: Dan.Curiciuc@ZRP.RO

Descarca V-Card

Dan Curiciuc este avocat colaborator in cadrul firmei din anul 2009. Activitatea lui Dan se axeaza pe probleme comerciale si societare, cu o experienta extensivă in materia acordurilor dintre profesionişti. Dan s-a specializat in consilierea cu privire la aspectele aferente pregatirii fazei pre-contractuale, sintetizarea acordurilor de principiu, structurarea si negocierea clauzelor si asistenta post-semnare. Totodata, Dan este activ in proiecte din materia dreptului bancar, oferind consultanta si asistand societati bancare si non-bancare cu privire la aspecte din intregul spectru al activitatii de finantare. Experienta sa include servicii de reprezentare si sustinere a intereselor profesionistilor in fata autoritatilor centrale si locale, precum şi consultanta de specialitate in aspecte cu o deosebita relevanta pentru operatiunile acestora.

Alexandru IORGULESCU

E-mail: alexandru.iorgulescu@zrp.ro

Descarca V-Card

Alexandru s-a specializat in drept financiar-bancar, drept cambial si insolventa, acordand asistenta si reprezentare unor importante companii de pe piata romaneasca. Alexandru este implicat in reprezentarea mai multor banci din Romania in legatura cu recuperarea unor credite neperformante de valoare mare precum si in litigii diverse legate de executarea silita a contractelor de credit/de garantie. In ceea ce priveste domeniul dreptului cambial, Alexandru asigura asistenta in legatura cu un larg spectru de probleme legate de emiterea si circulatia instrumentelor financiare precum si cu privire la orice aspect contencios legat de punerea in executare a acestora.

Alexandru a dobandit, de asemenea, o experienta vasta in cadrul procedurilor de insolventa. Alexandru a facut parte din echipa care a asigurat asistenta mai multor banci in litigii individuale si colective privind protectia consumatorilor, in special in actiuni ce vizeaza anularea clauzelor stipulate in contractele de credit.

Cosmin Ursu

E-mail: Cosmin.Ursu@zrp.ro

Descarca V-Card

Cosmin Ursu are o bogată experiență în dosare privind infracțiuni de serviciu sau în legătura cu serviciul, infracțiuni privind piața de capital, privatizări și achiziții publice, spălare de bani, infracțiuni contra vieții, solicitări privind punerea în executare a unor mandate europene de arestare. Pe lângă participarea constantă la seminare și conferințe internaționale în domeniul dreptului penal, preocuparea pentru perfecționare s-a concretizat în absolvirea cursurilor masterului profesional de Investigare a Fraudelor – Academia de Poliție A.I. Cuza și participarea la cursurile Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București – master Studii de Securitate și Analiza Informațiilor. Este membru al Asociației Criminaliștilor din România și al European Criminal Bar Association.